ประกาศผลสอบคัดเลือก ประเภทลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ประกาศผลสอบคัดเลือก ประเภทลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านสอบข้อเขียน และภาคปฏิบัติ เพื่อสอบสัมภาษณ์ ประเภทลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิสอบคัดเลือก ประเภทลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

รับสมัครงาน ประเภทลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ดาวน์โหลดเอกสาร