ภาพกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563

ภาพกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ที่ว่าการอำเภอควนกาหลง (หลังเก่า) 23 ตุลาคม 2563 “วันปิยมหาราช”

ภาพกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2563

ภาพกิจกรรม 20 สิงหาคม 2563 นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล