สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนกาหลง
หมู่ 10 ถนนประชาสงเคราะห์ อาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนกาหลง, ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล, 91130
074 750 848